Mantras

Sahana Vavatu Mantra – Lehrer-Schüler-Mantra

oṁ

saha nāv-avatu

saha nau bhunaktu

saha vīryaṁ karavāvahai

tejasvi nāv-adhītam-astu

mā vidviṣ-āvahai

oṁ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ

oṁ

Ashtanga Yoga Mantra – Anfangsmantra vor der Praxis 

oṁ

vande gurūṇām caraṇāravinde

saṁdarśita svātma sukhāvabodhe

niḥśreyase jāṅgalikāyamāne

saṁsāra hālāhala moha śāntyai

ābāhu puruṣākāram

śaṅkha cakrāsi dhāriṇam

sahasra śirasam śvetam

praṇamāmi patañjalim

oṁ

Mangala Mantra – Schlussmantra nach der Praxis

oṁ

svasti prajābhyaḥ paripāalayantām

nyāyena mārgeṇa mahīm mahīśāḥ

go brāhmaṇebhyaḥ śubham astu nityam

lokāḥ samastāḥ sukhinoḥ bhavantu

oṁ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ

oṁ